تربیت بدنیجدول دور چهارم مسابقات شطرنج دانشجویان پسر موسسه

  بسمه تعالی

 

  جدول دور چهارم مسابقات شطرنج دانشجویان پسر موسسه:

  1- مهدی امتیازی با سیف الله بور، چهار شنبه 18/8/90، ساعت 30/8

  2- علی سیاه مشته ای با رامین رستمی، چهار شنبه 18/8/90، ساعت 30/8

  لازم به ذکر است فینال مسابقات در روز چهار شنبه 18/8/90، ساعت 40/9 برگزار خواهد شد.

 

  تربیت بدنی موسسه