معاونت دانشجویی و فرهنگیلینک کارنامه سلامت روان دانشجویان (سامانه سجاد)
https://portal.saorg.ir/mentalhealth
 
به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند مهلت تکمیل اطلاعات کارنامه سلامت روان تا پایان آذرماه می باشد.
در صورت عدم ثبت نام قبلی در سامانه سجاد، ابتدا ثبت نام خود را انجام داده و سپس گزینه ورود به سایت را انتخاب و اطلاعات را تکمیل کنید.