معاونت اداری و مالی دانشگاه اطلاعیه مهم در مورد پرداخت آنلاین و دریافت کارت ورود به جلسه