اطلاعیه برای دانشجویان رشته
مهندسی انتقال توزیع کلاسهای آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1و2 رشته انتقال و توزیع

  بسمه تعالی

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی انتقال توزیع می رساند که جهت شرکت در کلاسهای آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1و2 در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر طبق لیست ذیل و گروه بندی انجام شده در دانشکده حضور یابند.

  ساعت حرکت: 7:30صبح

  مکان: درب ورودی دانشکده

  واحد اداری دانشکده

 

  اسامی دانشجویان آز ماشین الکتریکی (1) در نیمسال اول سال تحصیلی9190-90

 

  گروه اول : شنبه و یکشنبه

  28و29/8/90

  گروه دوم:دو شنبه وشنبه

  30/8و5/9/90

  گروه سوم: یکشنبه ودو شنبه

  12و13/9/90

 

 

  1- محسن کاشکی

  1- محسن مرادپور

  1- سعید آقاسمیعی

 

 

  2- بهرام آزادی

  2- محمدعلی یحیی پور

  2- بهنام پیر محمدی

 

 

  3- حمید اخلاصی

  3- بهمن یوسفی

  3-الیاس جعفری

 

 

  4- رضا الکائی

  4- میثم کاوسی

  4- سید حسین حسینی

 

 

  5-مهدی امتیازی

  5- النازجواد زاده

  5- احسان زاهد پاشا

 

 

  6- پویان پیام شاد

  6- محمدرضا رستم میری

  6- شهریار صالحی

 

 

  7- محمد راد ثانی

  7- محمدهادی صیادپور

  7- هومن صلاحی کجور

 

 

  8- اکرم رسولی

  8- محمد عسکری

  8- علیرضا فرامرزی

 

 

  9- محمد شادمان

  9- کورش عنایتی

  9- علیرضا معصوم بیگی

 

 

  10- قاسم صادق زاده

  10- فاطمه غلامی نوده

  10- عباس نوری

 

 

  11- محسن عباس زاده

  11- داود یوسفی

  11- پیمان محمودی

 

 

  12- محمدرضا فرومدی

  12- امید اسکندری

  12- نعیم مرتضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توجه: حضور دانشجویان در کلاسهای فوق الزامی می باشد.

 

  اسامی دانشجویان آزمایشگاه ماشین های الکتریکی (2) در نیمسال اول91-90

  گروه اول : شنبه و یکشنبه

  12و13/9/90

  گروه دوم:شنبه ویکشنبه

  19و20/9/90

 

 

 

  1- مجتبی ابراهیمی

  1-علیرضا کمالی نیک

 

 

 

  2- سجاد افتاده

  2-مجتبی آرام

 

 

 

  3- مجتبی آقا محمدی

  3- امید باقری

 

 

 

  4- سید روح اله حسینی

  4-پویا پیام شادمان

 

 

 

  5- علی حیدرزاده

  5-رضا جعفری

 

 

 

  6- رامین علی محمدی

  6-سید مهدی حسینی

 

 

 

  7- ابراهیم رحمانی

  7-حسین دلیر

 

 

 

  8- هادی رستمی

  8-جواد ده زاد رستمی

 

 

 

  9- علی رضا روحانی

  9- محسن زرگری

 

 

 

  10- محمدرضا عابدیان

  10- محمد شادمان

 

 

 

  11- علی اکبر فرشاد فر

  11- مجید نبی لوشیری

 

 

 

  12-محسن مرادپور

  12-محمدعلی یحیی پور

 

 

 

  13-حسین روحانی

  13-بهمن یوسفی گل افشانی

 

 

 

 

  14-فرزاد عابدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توجه: حضور دانشجویان در کلاسهای فوق الزامی می باشد.