تربیت بدنیاسامی دانشجویان موسسه که در مسابقات مختلف ورزشی موفق به کسب مقام گردیده اند

  به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، قهرمانان رشته های دو و میدانی، مچ اندازی، طناب کشی و شطرنج ذیلاً اعلام می گردد:

  - رشته دو و میدانی ، به ترتیب آقایان 1- فرهاد مشکینی از موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) 2- امید نصیری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور3- اسماعیل مهدوی از موسسه آموزش عالی مازیار 4- علی سیاه مشته ای از موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) 5- مصطفی شعبان از موسسه آموزش عالی مازیار 6-مهدی خواجه صالحانی از موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) به مقام های اول تا ششم نایل گشته اند.

 

  - در رشته شطرنج به ترتیب آقایان 1- علی سیاه مشته ای و 2- سیف الله بور به مقام‌های اول و دوم نایل گشته اند.

 

  - در رشته مچ اندازی ، در وزن 75- کیلو آقای وحید دیوسالار و در 75+ کیلو آقای بهرام کاوسی به مقام قهرمانی نایل گشته اند.

 

  - در رشته طناب کشی به ترتیب تیم های 1- ناتل کنار و 2- یاران دینکو به مقام های اول و دوم نایل گشته اند.

  اعضای تیم ناتل کنار: آقایان ابوالفضل توکلی، حمید قربانیان، عباس اقبالی، ابراهیم محمدپور، وحید دیوسالار، سروش دیوسالار

  اعضای تیم دینکو: آقایان مصطفی موسوی، محمد رضا معراجی، صاحب رستمی، جمال سجادی، امید فلاح، ایمان زکوی

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه