اطلاعیه ها و اخبارتاریخ تحویل گزارش کار آموزی گروه کاردانی معماری و کارشناسی ناپیوسته معماری

قابل توجه دانشجویان رشته کاردانی  و کارشناسی ناپیوسته معماری

تاریخ تحویل گزارش کار آموزی گروه کاردانی معماری و کارشناسی ناپیوسته معماری روز دوشنبه 24/11/90 ساعت 14 لغایت 17 و سه شنبه ساعت 14 لغایت 17 می باشد.

مدیر گروه : سرکار خانم سپه وندی