تربیت بدنیبرگزاری مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه (جام شادروان دکتر قنبرزاده)

  بسمه تعالی

 

  برگزاری مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه (جام شادروان دکتر قنبرزاده)

 

  شرایط ثبت نام:

  1- تعداد افراد هر تیم حداقل 6 نفر و حداکثر 10 نفر

  2- کپی کارت دانشجویی و پرینت انتخاب واحد (نیمسال جاری) برای همه بازیکنان هر تیم

  3- مشخص نمودن کاپیتان یا سرپرست تیم

  4- هزینه حق شرکت به مبلغ 400.000 ریال

  5- مهلت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 28/12/90

  دانشجویان علاقمند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد تربیت بدنی موسسه، آقای رنجبر مراجعه نمایند.

  تربیت بدنی و کمیته ورزش موسسه