اطلاعیه های آموزشاطلاعیه جذب هیأت علمی سال 88

 

  آگهی جذب عضو هیأت علمی و اعطای بورس تحصیلی 1388 

  مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی علّامه محدث نوری (ره) واقع در استان مازندران، شهرستان نور، جهت تکمیل و تقویت کادر آموزشی خود، از واجدان شرایط به شرح جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید.

  ردیف

  عنوان رشته

  استخدام

  تعداد

  اعطای بورس

  1

  کامپیوتر - نرم افزار

  دکترا یا کارشناسی ارشد

  2

  پذیرفته شده در آزمون دکترا

  2

  کامپیوتر- سخت افزار

  دکترا یا کارشناسی ارشد

  2

  پذیرفته شده در آزمون دکترا

  3

  حسابداری

  دکترا یا کارشناسی ارشد

  3

  پذیرفته شده در آزمون دکترا

  4

  اقتصاد

  دکترا

  2

  پذیرفته شده در آزمون دکترا

 

 

  * شرایط استخدام:

  از نظر حقوق و مزایا مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. هزینه مسکن دارندگان مدرک تحصیلی دکترا در طول دو سال اول استخدام بر عهده موسسه بوده و سپس می توانند از وام مسکن و خودرو استفاده نمایند.

 

  واجدان شرایط می توانند تقاضا نامه خود را به آدرس:

  مازندران- نور- خیابان امام- میدان فیضیه- سازمان مرکزی مؤسسه آموزش عالی علامه محدث نوری ،تلفن 6210490 و 6210390 و 6256176-0122 کد پستی 36455-46419 - صندوق پستی 451-46415 و یا به نشانی Allame.noor@gmail.com تا مورخ 15/5/88 ارسال دارند.

 

مشخصات متقاضیان باید بر اساس فرم ذیل پر شود :

AWT IMAGE

AWT IMAGE