اطلاعیه ها و اخبارخبر جدید : اضافه شدن دو رشته جدید در مقطع ارشد موسسه

  « به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با نظر به کسب مجوز دفتر گسترش جهت دایر نمودن رشته های آموزش زبان انگلیسی و حسابداری در مقطع کارشناسی‌ارشد در این موسسه ، به یاری خداوند متعال و از مهرماه سال جاری در رشته های فوق نیز جذب دانشجو صورت می پذیرد.

  شایان ذکر است جذب دانشجو تنها از طریق کنکور کارشناسی ارشد و بخشی از آن نیز مطابق بخشنامه های وزارت علوم از طریق سهمیه رتبه اولی خواهد بود. »

مرکز پشتیبانی رایانه