تربیت بدنی نتایج دور دوم (یک چهارم نهایی) مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه مورخ 10/2/91

  نتایج دور دوم (یک چهارم نهایی) مسابقات فوتسال دانشجویان موسسه مورخ 10/2/91 (دومین دوره جام شادروان دکتر قنبرزاده)

  1- مهندسان صنایع 1 .............................. گلسرای گلباران 0

  2- بچه های حقوق 9 ............................. زنده یاد کریمی 8

  3- ستارگان محدث 2 ................................... وحدت سوله 1

  3- شهدای نوشهر 4 ..................................... کارواش نود 2

تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه