اطلاعیه ها و اخبارتبریک به اعضای تیم های قهرمان ونائب قهرمان در مسابقات تنیس روی میز دانشجویی

  آقایان علی فراهانی و دانیال جابری ، به ترتیب کسب مقام های قهرمانی و نایب قهرمانی در مسابقات تنیس روی میز دانشجویان موسسه را به شما تبریک عرض می نماییم.

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه