اطلاعیه های انتخاب واحدبرنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 89-88

  

انتخاب واحد

  انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 89-88 به صورت اینترنتی انجام می گیرد لذا دانشجویان جهت انتخاب واحد باید طبق برنامه زمانبندی زیر به وب سایت موسسه به آدرس

  www.mohaddes.ac.ir

  مراجعه نمایند.

  ردیف

  تاریخ انتخاب واحد

  مقطع و ورودی

  تاریخ حذف و اضافه

  1

  14/6/88

  کلیه ورودی های ما قبل 85

  

  10/7/88

  2

  15/6/88

  کارشناسی پیوسته ورودی 85 کلیه رشته ها

  

  10/7/88

  3

  16/6/88

  کارشناسی ناپیوسته ورودی 85 و کاردانی ورودی 85 کارشناسی ارشد کلیه ورودیها

  10/7/88

  4

  17/6/88

  کارشناسی پیوسته ورودی 86 و کاردانی ورودی 86

  11/7/88

  5

  18/6/88

  کارشناسی ناپیوسته ورودی 86

  

  11/7/88

  6

  19/6/88

  کارشناسی ناپیوسته ورودی 87

  

  12/7/88

  7

  20/6/88

  کارشناسی ناپیوسته ورودی 87

  

  12/7/88

  8

  21/6/88

  کارشناسی پیوسته ورودی 87 کاردانی ورودی 87

  12/7/88

922/6/88 ثبت نام با تاخیر تمام ورودی ها

  

  ( کد کاربری : شماره دانشجویی و رمز عبور : شماره شناسنامه می باشد ) پرداخت شهریه به صورت آنلاین از طریق کارتهای عضو شتاب که دارای رمز اینترنتی و کد cvv2 می باشند امکان پذیر است.

  اطلاعیه های جدید و هر گونه تغییر احتمالی از طریق اطلاعیه در برد ها و وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد