اطلاعیه ها و اخباربرگزاری کارگاه تئوری و عملی " سنجش شاخص های اکسیداتیو در فرآورده های شیلاتی " در موسسه

  

  برگزاری کارگاه تئوری و عملی " سنجش شاخص های اکسیداتیو در فرآورده های شیلاتی " در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)

  

  به همت گروه منابع طبیعی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) اولین کارگاه ( workshop ) " سنجش شاخص های اکسیداتیو در فرآورده های شیلاتی " با حضور استاد هانیه رستم زاد (بورس دانشگاه گیلان ) در محل آزمایشگاههای موسسه برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی موسسه و به نقل از استاد ساحل سلطان کریمی (سرپرست برگزاری کارگاه ) در این کارگاه به ارائه آموزش پیرامون موارد موثر در فساد ماهی بویژه اکسیداسیون اسیدهای چرب و راههای تشخیص فاکتورهای اسید چرب آزاد , تیوباربیتوریک اسید , پروکساید , رطوبت کل و رطوبت تحت فشار پرداختند.

  شایان ذکر است در ابتدای این کارگاه نیز دکتر محمود امامی نمینی در سخنانی به اهمیت فعالیتهای پژوهشی در محیط های علمی پرداختند.

  در پایان این کارگاه یک روزه به نفرات شرکت کننده گواهینامه ای اهداء گردید.

  

  

  روابط عمومی موسسه