برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 92-91

  

  انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 92-91

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 به صورت اینترنتی انجام می گیرد. لذا دانشجویان برای این منظور باید طبق جدول زمانبندی زیر به وب سایت دانشگاه به آدرس ذیل مراجعه و جهت انتخاب واحد اقدام نمایند.

  www.mohaddes.ac.ir

  ردیف

  تاریخ انتخاب واحد

  مقطع و ورودی

  تاریخ حذف و اضافه

  1

  11/6/91

  کلیه رشته ها ورودی های ما قبل 88 + کارشناسی ارشد

  27/6/91

  2

  12/6/91

  ورودی های 88 (کلیه رشته ها)

  27/6/91

  3

  13/6/91

  ورودی های 89 (کارشناسی پیوسته)

  28/6/91

  4

  14/6/91

  ورودی های 89 (کاردانی+ کارشناسی ناپیوسته)

  28/6/91

  5

  15/6/91

  ورودی های 90 (کارشناسی پیوسته + میهمان از )

  29/6/91

  6

  16/6/91

  ورودی های 90 (کارشناسی ناپیوسته + کاردانی)

  30/6/91

  7

  18و19 /6/91

  ثبت نام با تاخیر تمام ورودی ها

  

  تذکرات مهم :

  1- پرداخت شهریه فقط به صورت آنلاین و از طریق کارت های عضو شتاب که دارای رمز اینترنتی وکد CVV2 می باشند امکان پذیر است .

  2- از پرداخت هر گونه وجه بصورت غیر آنلاین جداً خوداری گردد. در صورتی که دانشجو وجهی را به صورت غیر آنلاین پرداخت نماید. این وجه به عنوان شهریه محسوب نمی شود و تاثیری در قطعی شدن ثبت نام وی نخواهد داشت.

  3- در صورت عدم تسویه حساب با امور مالی دانشگاه دروس انتخاب شده توسط دانشجو پس از 4 روز به طور اتوماتیک از سیستم آموزشی حذف شده و این اسامی از وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

  4- برای ثبت نام اینترنتی، کد کاربری شماره دانشجوئی و رمز عبور شماره شناسنامه، مورد نیاز می باشد. فایل راهنمای انتخاب واحد را می توان از سایت دانشگاه دریافت نمود.

  5- دانشجویان می توانند برای دریافت پرینت قطعی یک هفته بعد از پایان حذف و اضافه به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایند.

  6- هر گونه تغییر احتمالی از طریق اطلاعیه در برد ها و وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

  در صورت وجود هر نوع مشکلات اینترنتی و پرداخت آنلاین دانشجو می تواند با شماره های 4 الی6211860تماس حاصل نماید.

 

  معاونت آموزشی دانشگاه