آیین‌نامه آموزشیافزودن درس آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس در چارت دروس دانشجویان

قابل توجه دانشجویان گرامی

بر اساس بخشنامه شماره 41903/21/-4/3/90 معاونت محترم آموزش وزارت علوم تحقیقات و فناوری  افزودن درس آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس در چارت دروس دانشجویان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • درس آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس برای مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته )و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته )برای تمامی رشته ها به عنوان درس معارف اسلامی اضافه و ارئه می گردد.
  • درس مزبور برای کلیه رشته های  مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته )و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته )برای دانشجویان از ورودی 90-91 اجرا می گردد.
  • زمان اجرا از نیمسال اول سال تحصیلی 91-92 می باشد.