آیین‌نامه آموزشیافزودن درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران به چارت دروس دانشجویان

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان گرامی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که : بر اساس بخشنامه شماره 106289/21-14/5/91 مدیر کل محترم برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری درس " فرهنگ و تمدن اسلام و ایران " در چارت دروس دانشجویان به شرح ذیل الذکر اضافه شده است :

  • درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  برای مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته )و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته )برای تمامی رشته ها به عنوان درس معارف اسلامی اضافه و ارئه می گردد.
  • درس مزبور برای کلیه رشته های  مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته )و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته )برای دانشجویان از ورودی 90-91 اجرا می گردد.
  • زمان اجرا از نیمسال اول سال تحصیلی 91-92 می باشد.