تربیت بدنیثبت نام دانشجویان جدیدالورود در رشته های مختلف ورزشی

  بسمه تعالی

  به اطلاع کلیه دانشجویان جدیدالورود که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت داشته و دارای احکام قهرمانی می‌باشند، می‌رساند جهت ثبت نام به واحد تربیت بدنی موسسه، آقای رنجبر مراجعه نمایند.

  تربیت بدنی موسسه