اطلاعات تماس (نشانی و تلفن‌ها)آدرس و کد پستی دانشگاه

دانشگاه علامه محدث نوری

آدرس  : مازندران - شهرستان نور - خیابان شیخ فضل اله نوری - ابتدای جاده چمستان  - دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری

کد پستی :  59558 - 46418

صندوق پستی : 451 - 46415

فکس : 01144510490

تلفن تماس : 01144511860