اطلاعات تماس (نشانی و تلفن‌ها)آدرس و کد پستی دانشگاه

دانشگاه علامه محدث نوری

آدرس  : مازندران - شهرستان نور - خیابان شیخ فضل اله نوری - ابتدای جاده چمستان  - دانشگاه غیر انتفاعی علامه محدث نوری

کد پستی :  ۵۹۵۵۸ - ۴۶۴۱۸

صندوق پستی : ۴۵۱ - ۴۶۴۱۵

فکس : ۰۱۱۴۴۵۱۶۶۷۵

تلفن تماس : ۰۱۱۴۴۵۱۶۶۶۰