برنامه های هفته فرهنگی دانشگاه قابل توجه داوطلبین اهداء خون

حضور تیم سیار سازمان انتقال خون از ساعت 8:30 مورخ 8/8/91 در موسسه

یه اطلاعیه داوطلبن اهداء خون  می رساند:

در راستای اجرای برنامه های هفته فرهنگی موسسه ، تیم سیار انتقال خون ، ساعت 8:30 رور دوشنبه مورخ 8/8/91 در دانشگاه علامه محدث نوری (ره) حضور خواهد یافت . لذا از کلیه داوطلبین دعوت می گردد جهت اهداء خون در این کار خداپسندانه شرکت نمایند.

ستاد اجرایی هفته فرهنگی موسسه