اطلاعیه های انتخاب واحداطلاعیه شماره یک

اطلاعیه مهم : دانشجویان گرامی : بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که تا تاریخ 21/6/88 انتخاب واحد نموده اند ،از زمان انتخاب واحد حداکثر به مدت 3 روز برگه انتخاب واحد ایشان دارای اعتبار است . بعد از مدت مذکور ، در صورت عدم تسویه حساب مالی از بابت شهریه ، برگه انتخاب واحد به طور اتوماتیک از سیستم حذف می شود. اسامی این دسته از دانشجویان به صورت روزانه در وب سایت www.mohaddes.ac.ir اعلام می گردد . اقدام مجدد برای انتخاب واحد فقط در تاریخ های 24 و 25 شهریور 88 مقدورمی باشد و هرگونه عواقب بعدی از جمله تکمیل ظرفیت کلاس ها ، تداخل در برنامه درسی و امتحانات و ... بر عهده دانشجو است. تبصره : دانشجویانی که از تاریخ 22/6/88 لغایت 25/6/88 انتخاب واحد می نمایند فقط تا پایان روز 26/6/88 فرصت دارند تا تسویه حساب مالی نمایند و این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و در صورت عدم تسویه حساب مالی شهریه ، انتخاب واحد آنان حذف خواهد شد . برای پرداخت شهریه می توانید از روش آنلاین و یا واریز به شماره حساب سیبای ملی 0104151447002 موسسه علامه محدث نوری (ره) و درج شماره دانشجویی روی فیش و فکس آن به 6210490 – 0122 و یا 6256158 - 0122 استفاده نمایید.

معاونت آموزشی

--------------------------------------------------------------------------------

 در صورت بروز مشکل احتمالی در انتخاب واحد اینترنتی با (آموزش) به شماره 4 -01226253520 و در صورت مشکل نرم افزاری در انتخاب واحد با واحد پشتیبانی رایانه به شماره 01226256157 تماس حاصل فرمائید.

 --------------------------------------------------------------------------------