اطلاعیه ها و اخباربرگزاری مراسم معارفه و نشستهای توجیهی دانشجویان جدید الورود

  

  

  

  

  

  برگزاری مراسم معارفه و نشستهای توجیهی دانشجویان جدید الورود در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)

 

  در راستای ارتقاء آگاهی دانشجویان جدیدالورود رشته های علوم انسانی وفنی و مهندسی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) مراسم معارفه و نشست توجیهی با حضور مسئولین موسسه در سالن اجتماعات برگزار گردید.

  به گزارش روابط عمومی موسسه در طول برگزاری این نشست صمیمانه نکات و مطالب مهم آموزشی ، فرهنگی ، دانشجویی و پژوهشی برای دانشجویان توسط مسئولین موسسه ) رییس , معاونین و روسای دانشکده ها) مطرح و نیز به سوالات دانشجویان پاسخ داده شد.

  شایان ذکر است در حاشیه برگزاری این نشست نرم افزار فرهنگی نیز توزیع گردید.

  هم اکنون موسسه اموزش عالی علامه محدث نوری (ره) دارای سه دانشکده اقتصاد وعلوم اداری ، فنی و مهندسی و دانشکده منابع طبیعی و بیش از 4000 دانشجو می باشد.

  

  

  روابط عمومی موسسه