برنامه های هفته فرهنگی دانشگاه پخش و اکران فیلم در خوابگاه دانشجویان

  در هفته فرهنگی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) رخ داد:

 

  پخش و اکران فیلم در خوابگاه دانشجویان

 

 

  در راستای برنامه های هفته فرهنگی موسسه و به همت بسیج دانشجویی و نیز ایجاد فضای صمیمانه در بین دانشجویان مستقر در خوابگاه فیلم " انتهای خیابان هشتم" برای دانشجویان پخش شد.

  به گزارش روابط عمومی موسسه و به نقل از سید هادی حسینی ( مسئول بسیج دانشجویی) پخش و اکران این فیلمها می تواند ضمن ایجاد فضای فرهنگی مناسب و ایجاد روحیه شاد و محیطی آرام در ارتقاء آگاهی دانشجویان از فضای فرهنگی کشور موثر باشد.

  لازم بذکر است پخش فیلمهای سینمایی از سوی بسیج دانشجویی در خوابگاه بصورت مستمر و در طول سال تحصیلی ادامه دارد.

 

 

 

روابط عمومی موسسه