برنامه های هفته فرهنگی دانشگاه حضور مسئولین موسسه و اهداء بسته فرهنگی در خوابگاه دختران

  در هفته فرهنگی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) رخ داد:

  حضور مسئولین موسسه و اهداء بسته فرهنگی در خوابگاه دختران

  AWT IMAGE

  در هفته فرهنگی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) مسئولین موسسه از نزدیک ضمن حضور در جمع دانشجویان دختر در خوابگاه و بازدید از وضعیت موجود بسته های فرهنگی نیز به دانشجویان اهداء نمودند.

  به گزارش روابط عمومی موسسه در این بازدید نیز حضرت حجه الاسلام و المسلمین مفید فیاضی (معاونت دانشجویی فرهنگی ) , سرکارخانم مریم حجتی ( معاونت اداری مالی ) , مهندس حمید رضا ناصر سعید و اصغر آقاجانپور ضمن دیدار صمیمانه با بعضی از واحدها بسته های فرهنگی رابه دانشجویان اهداء نمودند.

  AWT IMAGE

 

 

  روابط عمومی موسسه