برنامه های هفته فرهنگی دانشگاه برگزاری مراسم معنوی زیارت عاشورا در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)

 

 

  برگزاری مراسم معنوی زیارت عاشورا در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)

  AWT IMAGE

  در راستای ارتقاء فضای مذهبی و معنوی و در ادامه برنامه های هفته فرهنگی در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) مراسم پرفیض زیارت عاشورا در محل نماز خانه موسسه برگزار گردید.

  به گزارش روابط عمومی موسسه در این مراسم که با حضور اساتید کارکنان دانشجویان همراه شده بود ذاکرین اهل بیت آقایان سعید یاحقی و سید مرتضی آصفی به قرائت زیارت عاشورا پرداختند.

  پس از پایان زیارت عاشورا حاضرین در ضیافت صبحانه شرکت نمودند.

 

  AWT IMAGE

  AWT IMAGE

  روابط عمومی موسسه