برنامه های هفته فرهنگی دانشگاه برگزاری مسابقات مچ اندازی ,طناب کشی و دارت

  در هفته فرهنگی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) رخ داد:

 

  برگزاری مسابقات مچ اندازی ,طناب کشی و دارت

 

  AWT IMAGE

  به همت واحد تربیت بدنی و در هفته فرهنگی موسسه یک دوره مسابقات مچ اندازی , طناب کشی ودارت در محوطه موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) برگزار گردید.

  کاظم رنجبر ( کارشناس ارشد و مسئول واحد تربیت بدنی موسسه ) در گفتگو با روابط عمومی موسسه اظهار داشتند که این مسابقات با ایجاد روحیه و نشاط و شادابی و با تحقق منویات مقام عظمای ولایت در توصیه به جوانان " تحصیل , تهذیب , ورزش " و نیز ایجاد همبستگی و اتحاد دانشجویی برگزار شد.

  در پایان این مسابقات در قسمت مچ اندازی و در وزن -75 مظاهر قاسمی نفر اول و در وزن +75 بهرام کاووسی نفر اول ودر قسمت طناب کشی تیم 5 نفره یاران دینه کوه به عنوان تیم اول و نیز در مسابقه دارت نیز خانمها مهناز جهانشاهی و ندا حبیبی رتبه های اول و دوم را کسب نمودند.

  شایان ذکراست این مسابقات در فضایی صمیمانه و با حضور بی نظیر کارکنان و دانشجویان و مسئولین برگزار شد.

 

  AWT IMAGE

AWT IMAGE 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

  روابط عمومی موسسه