برنامه های هفته فرهنگی دانشگاه ایستگاه اهداء خون در موسسه

 

 

  در دومین روز از هفته فرهنگی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) رخ داد:

  ایستگاه اهداء خون

 AWT IMAGE

  در دومین روز از هفته فرهنگی موسسه و با همت امور اداری و ستاد اجرایی هفته فرهنگی و با همکاری سازمان انتقال خون شهرستان نور ایستگاه اهداء خون در حیاط موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) برپا گردید .

  به گزارش روابط عمومی موسسه در این ایستگاه تعداد کثیری از کارکنان و اساتید و دانشجویان جهت این حرکت انسان دوستانه شرکت نمودند.

  شایان ذکر است در این ایستگاه 65000 سی سی خون از سوی اهداء کنندگان دریافت گردید .

 

  AWT IMAGE

AWT IMAGE

  روابط عمومی موسسه