برنامه های هفته فرهنگی دانشگاه برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی

  در هفته فرهنگی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) رخ داد :

  برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی

 

  در راستای کشف استعداد های فرهنگی و علمی دانشجویان و ایجاد فضای مناسب مجازی و در تبیین اندیشه های مقام عظمای ولایت مبنی بر ارتقاء سطح آگاهی و بالا بردن بصیرت مسابقه وبلاگ نویسی با موضوع " تولید ملی , حمایت از کار و سرمایه ایرانی " درموسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) برگزار گردید .

  به گزارش مهدی طالب نژاد ( کارشناس روابط عمومی ) و به نقل از استاد محسن نژاد خیرا... (مدیر گروه کامپیوتر و مسئول برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی ) این مسابقات با هدف رونق مسائل فرهنگی در فضای سایبری و نیز روشنگری افکار دانشجویان برگزارگردید. ایشان در ادامه افزودندکه پس از مشخص کردن موضوع و تدوین آیین نامه مسابقه و نیز تعیین داوران این فراخوان تعداد کثیری از دانشجویان و علاقمندان با ارائه آثار خویش در فضای سایت شرکت نموده که در نهایت بهزاد ناییج (رشته مهندسی عمران) , عاطفه اکبری (رشته حسابداری) و عبدالرضا عزیز کمالی ( رشته حقوق ) رتبه های اول تا سوم این دوره از مسابقه را از آن خویش نمودند.

 

روابط عمومی موسسه