تقویم آموزشیتقویم آموزشی نیمسال دوم 92-91

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 92-91

  دانشگاه علامه محدث نوری (ره)

 

  انتخاب واحد

  11/11/91 لغایت 17/11/91

  ثبت نام با تاخیر

  18و19/11/1391

  زمان حذف و اضافه

  28/11/91 لغایت 30/11/91

  زمان شروع کلاس ها

  21/11/91

  پایان کلاس های آموزشی

  23/03/92

  شروع امتحانات

  25/03/92

 

 

 

  هوشنگ صابری مقدم

  سرپرست معاونت آموزشی