تربیت بدنی ثبت نام در فعالیت های مختلف ورزشی

  بسمه تعالی

  ثبت نام در فعالیت های مختلف ورزشی

  مکان: ورودی طبقه همکف موسسه

  زمان: یکشنبه 19/9/91 لغایت شنبه 25/9/91

  دانشجویان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به واحد تربیت بدنی موسسه آقای رنجبر مراجعه نمایند.

  تربیت بدنی موسسه