تربیت بدنیزمان و مکان برگزاری مسابقات تنیس رو میز

  بسمه تعالی

  به اطلاع کلیه دانشجویانی که جهت شرکت در مسابقات تنیس‌روی‌میز دانشجویان موسسه نام نویسی نموده‌اند، می‌رساند، این مسابقات در روز سه‌شنبه مورخ 28/9/91 ساعت 30/9 در طبقه هم‌کف ساختمان شماره 4 برگزار می‌گردد. لذا شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد تربیت‌بدنی موسسه (آقای رنجبر) مراجعه نمایند.

 ****************************************************

  به اطلاع کلیه اساتید و کارکنان محترم موسسه که جهت شرکت در مسابقات تنیس‌روی‌میز موسسه نام‌نویسی نموده‌اند، می‌رساند، این مسابقات در روز پنجشنبه مورخ 30/9/91 ساعت 15/14 در طبقه هم‌کف ساختمان شماره 4 برگزار می‌گردد. لذا شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد تربیت‌بدنی موسسه (آقای رنجبر) مراجعه نمایند.

 

  تربیت بدنی موسسه