تربیت بدنیقرعه کشی مسابقات شطرنج

  بسمه تعالی

 

  به اطلاع کلیه شرکت کننده در مسابقات شطرنج دانشجویان پسر موسسه می‌رساند، جلسه قرعه‌کشی این مسابقات در روز دوشنبه مورخ 9/8/90 ، ساعت 11 کلاس 204 برگزار می‌شود. لازم به ذکر است حضور کلیه افراد شرکت کننده در این جلسه الزامی می باشد.

  

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه