جشن 14 سالگی دانشگاه گزارش ارتباط با صنعت

افتتاح

افتتاح مرکز ارتباط با صنعت در

موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)

 در راستای ارتقاء ارتباط علم با صنعت و آشنایی دانشجویان با وضعیت اشتغال و به همت معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) و در چهارمین روز از گرامیداشت تولد 14 سالگی این موسسه طی مراسمی مرکز ارتباط با صنعت در دفتر امور پژوهشی افتتاح گردید.

- به گزارش روابط عمومی این موسسه در این مراسم که با حضور مسوولین موسسه برگزار گردیده بود پس از قرائتی چند از آیات قرآن مجید توسط سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی، مهندس سید محمود قاسمپوری (مدیر امور پژوهشی) به بیان و ضرورت دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها   و نیز موسسات غیر انتفاعی اشاره نمودند.