برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

  بسمه تعالی

  اطلاعیه مهم

بدلیل بروز مشکل در سیستم های موسسه تاریخ انتخاب واحد دانشجویان به شرح ذیل تغییر می یابد:

  انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

  بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 به صورت اینترنتی انجام می گیرد. لذا دانشجویان برای این منظور باید طبق جدول زمانبندی زیر به وب سایت دانشگاه به آدرس ذیل مراجعه و جهت انتخاب واحد اقدام نمایند.

  www.mohaddes.ac.ir

  ردیف

  تاریخ انتخاب واحد

  مقطع و ورودی

  تاریخ حذف و اضافه

  1

92/6/10

  کلیه رشته ها ورودی های ما قبل 89 + کارشناسی ارشد

92/6/23

  2

92/6/10

  ورودی های 89 (کلیه رشته ها)

92/6/24

  3

92/6/11

  ورودی های 90 (کارشناسی پیوسته)

92/6/25

  4

92/6/12

  ورودی های 90 (کاردانی+ کارشناسی ناپیوسته)

92/6/26

  5

92/6/13

  ورودی های 91 (کارشناسی پیوسته + میهمان از )

92/6/27

  6

92/6/14

  ورودی های 91 (کارشناسی ناپیوسته + کاردانی)

92/6/28

  7

92/6/18

92/6/19

  ثبت نام با تاخیر تمام ورودی ها

  

  تذکرات مهم :

  1- پرداخت شهریه فقط به صورت آنلاین و از طریق کارت های عضو شتاب که دارای رمز اینترنتی وکد CVV2 می باشند امکان پذیر است .

  2- از پرداخت هر گونه وجه بصورت غیر آنلاین جداً خوداری گردد. در صورتی که دانشجو وجهی را به صورت غیر آنلاین پرداخت نماید،این وجه به عنوان شهریه محسوب نمی شود و تاثیری در قطعی شدن ثبت نام وی نخواهد داشت.

  3- در صورت عدم تسویه حساب با امور مالی دانشگاه ، مطابق مقررات با وی برخورد خواهد شد.

  4- برای ثبت نام اینترنتی، کد کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور شماره شناسنامه، مورد نیاز می باشد. فایل راهنمای انتخاب واحد را می توان از سایت دانشگاه دریافت نمود.

  5- دانشجویان می توانند چاپ قطعی انتخاب واحد خود را،یک هفته بعد از پایان انتخاب واحد و پس از تسویه حساب مالی از سامانه آموزشی دریافت نمایند.

  6- هر گونه تغییر احتمالی از طریق اطلاعیه در برد ها و وب سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

  در صورت وجود هر نوع مشکلات اینترنتی در انتخاب واحد و پرداخت آنلاین، دانشجو می تواند با شماره های 4 الی6211860تماس حاصل نماید.

  معاون آموزشی دانشگاه