جشن 14 سالگی دانشگاه افتتاح پایگاه نشریات علمی پژوهشی بین المللی آنلاین

افتتاح پایگاه نشریات علمی پژوهشی بین المللی آنلاین

در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)

به منظور ارتقاء سطح علمی و آگاهی از پیشرفت علوم و نیز توسعه امور پژوهشی، پایگاه نشریات آنلاین با حضور مسئولین و اساتید در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) افتتاح گردید.

- به گزارش روابط عمومی این موسسه در این پایگاه به صورت (on Line) آنلاین بیش از 9 میلیون مقاله از 5000 مجله علمی، پژوهشی و تخصصی  به صورت کامل و به زبانهای خارجی در اختیار دانشجویان و اساتید قرار می گیرد. از مقالات مزبور فقط اعضای هیأت علمی و دانشجویان این مؤسسه می توانند استفاده نمایند.