هیئت علمیآقای یونس یعقوب زاده

 

 

  به نام خدا

  

  یونس یعقوب زاده

  نام و نام خانوادگی

  مدیر گروه منابع طبیعی و شیلات

  پست سازمانی فعلی در دانشگاه

  کارشناسی ارشد منابع طبیعی- محیط زیست

  آخرین مدرک تحصیلی

  ایران- دانشگاه تربیت مدرس

  محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی

 

  تالیفات

  1- Tavakoli, Ellen Vuosalo - Ghasempouri, Seyed Mahmoud - Yaghoobzadeh, Yenice2010 Results of a traditional method of sustainable management of an agro-ecosystem for migratory waterbirds
In: Aquila, ISSN 0374-5708 , 2010. 116/117. évf. 203-207. old.

  2- Jahanifar.k, NasirAhmadi.k ,Tarassoli.A,Yaghobzadeh.Y Survey of Feasibility of Recycling Sprcialized Town(A case of study: Mazandaran Province,Iran). ICEST 2011 .

  3- . Ahmadpour.M;M.H.Sinka karimi,S.M.Ghasempouri,Mosua Ahmadpour, Y.Yaghobzadeh .A three years study of the diversity and density of waterfowl and waders in Sorkhrud International Wetland (Oct2007-Mar2010). Scientific Research and Essays Vol.6 (30),pp.6317-6324 ,9 December 2011

  4- Yousefi zabihollah, Tarassoli Ahmad, Nasirahmadi Kamran, Yaghobzadeh Younes, Yadollahi Aliakbar. 2013. Assessment of the surface water quality in Tajan river basin, Iran.Life Science Journal

 

  مقالات بین المللی

  1- عباس اسماعیلی ساری، محمود قاسمپوری ،یونس یعقوب زاده 1380اندازه گیری و مقایسه عناصر سنگین (کادمیم ، سرب و روی ) در برخی از ماهیان تجارتی و میگوی ببری سبز در ناحیه بوشهر - محیط شناسی شماره 28 -

  2- ارزیابی تجمع زیستی سرب در بافت ماهی سفید سواحل دریای خزر (مطالعه موردی بندر انزلی و رودسر) یعقوب زاده.یونس، حسین نژاد .مریم، اسدی شیرین . گلنار. دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دست داوری

 

  مقالات داخلی

  1- ارزیابی مقدماتی اکولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی تالاب بین المللی فریدونکنار اولین همایش ملی تالاب های در ایران 1387 احمد ترسلی،گلنار اسدی،کامران نصیر احمدی ، یونس یعقوب زاده

  2- بررسی مقایسه ای وضعیت اجتماعی توریسم و مدیریت در پارک جنگلی سی سنگان طی یک دهه .اولین همایش ملی و سومین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور ، ملکان راد .ایدا، یعقوب زاده یونس.

  3- ارزیابی تناسب مکان دفن زباله شهرستان بابل با استفاده از اندیکس اولکنو ، پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست 1390، نصیر احمدی . کامران، یعقوب زاده .یونس، ترسلی .احمد ،سری مازندرانی. ساناز،سلطانی .حمید رضا

  کنفرانس ها

 

  سوابق اجرائی

  1- مدیر گروه منابع طبیعی از 01/07/1384 تا 202/11/1387

  2- مدیر گروه منابع طبیعی و شیلات از 01/09/90 تاکنون

  3- طرح احیاء و جنگلکاری لکه جنگلی اوجا کله اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران 1385 تهیه کننده و مجری

  4- مطالعه ارزیابی زیست محیطی احداث پایانه گل و گیاه مازندران شرکت آینده سازان بهشت پارس 1387 تهیه کننده و مشاور علمی

 

 

 

 

 

 

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

 

  گروه منابع طبیعی دارای سه رشته کارشناسی محیط زیست و شیلات (گرایش تکثیر و پرورش) و جنگلداری (گرایش جنگلداری) می باشد. که قدیمی ترین آنها رشته محیط زیست می باشد که از سال 1376 فعال است.

  تاکنون تعداد زیادی از فارغ التحصیل گروه منابع طبیعی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تخصصی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران موفق به ادامه تحصیل و پایان تحصیلات شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ایمیل کاری

  y_yaghobzadeh@yahoo.com y.yaghobzadeh@gmail.com y.yaghobzadeh@mohaddes.ac.ir

  شماره تماس ( در صورت تمایل)

  09111155854

  آدرس وب سایت یا بلاگ

  www.nrg-amu.blogfa.com

  سایر توضیحات ضروری

 

 

 

  تاریخ تکمیل فرم

  20/04/1392