هیئت علمیخانم سمانه نوری درویش

  به نام خدا

  

 

  عکس پرسنلی

  

  نام و نام خانوادگی

  

  سمانه نوری درویش

  پست سازمانی فعلی در دانشگاه

  مدیر گروه مهندسی صنایع

  مدیر گروه  مهندسی مکانیک

مدیر گروه مهندسی پزشکی

 مدیر گروه مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی ارشد

  آخرین مدرک تحصیلی

  

  کارشناس ارشد مهندسی صنایع-صنایع

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

  

  دانشگاه علوم و فنون مازندران

  تالیفات

  

  

  

  ------

  

  

  مقالات بین المللی

  

  1) A bi-objective possibilistic programming model… , Applied Soft Computing, (12) 2012, 1399-1416. / Elsevier / ISI

  

  2) Minimizing the total Tardiness… , Journal of Industrial Engineering International, 2012 / Springer-open access/ ISC

  

  3) A multi-objective Particle swarm… , Iranian Journal of Operations Research, (3) 2012, 61-88. / ISC

  

  4) Solving a bi-objective … , Journal of Applied Operational Research, (3) 2011, 59-74. / علمی و پژوهشی / کشور کانادا

  

  مقالات داخلی

  

  

  -------

  

  

  کنفرانس ها

  

  

  

  A possibilistic Programming Solution Method… , ICAOR10,

  27 آگوست 2010، کشور فنلاند

  

  

  

  سوابق اجرایی

  

  1) کارخانه نساجی بابکان/ پیاده سازی نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور TPM

  2) کارخانه آمل تکنیک / پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM

  3) کارخانه بهپاک بهشهر/ پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM

  4) کارخانه گلزا آمل/ مسؤول نگهداری و تعمیرات و پیاده سازی PM

  5) کارخانه لبنی دوشه آمل/ مسؤول مدیریت کیفیت(پیاده سازی استاندارد ISO9001 و ISO22000 )

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

  

  

  

  

  گروه مهندسی صنایع مؤسسه آموزش عالی علامه محدث نوری از نیمسال اول 90-89 با جذب دانشجو از طریق کنکور سراسری، آغاز به کار نمود و در حال حاضر از گروه های فعال دانشکده فنی و مهندسی است. تعداد اساتید تمام وقت 2 نفر می باشند و این گروه علمی در تلاش است با برگزاری هر چه بهتر دوره مهندسی صنایع در مؤسسه و آموزش علمی و صنعتی دانشجویان، گامی مثبت در جهت ارتقاء علمی مؤسسه و افزایش توانمندی و کارآیی فارغ التحصیلان این رشته در عرصه پژوهش و تولید در کشور، بردارد.

  ایمیل کاری

  s.nooridarvish@mohaddes.ac.ir

  

  شماره تماس (در صورت تمایل)

  ---------

  آدرس وب سایت یا وبلاگ

  ---------

  سایر توضیحات ضروری

  ------

  تاریخ تکمیل فرم

1392/11/14