هیئت علمیخانم آزاده غلامی نیا طبری

  به نام خدا

 

  

  نام و نام خانوادگی

  

  آزاده غلامی نیا طبری

  پست سازمانی فعلی در دانشگاه

  عضو هیات علمی

  آخرین مدرک تحصیلی

  

  کارشناسی ارشد

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

  

  دانشگاه مازندران

  تالیفات

  1. Academic reading skills

  مقالات بین المللی

  مقالات زیر در مجله زیر در کشور فنلاند به چاپ رسیدند

  ( Journal of Language Teaching and Research)

 

  1. Challenges of Language Syllabus Design in

 EFL/ESL Contexts

  2. Application Of Computer and Technology in EFL Syllabus Design

  

  

  مقالات داخلی

  Metacognitive vocabulary learning strategies

  همایش های ملی

  

  

  

  

  

  

  

  همایش ملی آموزش زبان انگلیسی در اصفهان

  همایش های بین المللی

  

  

  سوابق اجرایی

  

  

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

  

  

  

  

  

  ایمیل کاری

  azadeh.qolaminia@yahoo.com

  a.gholaminia@mohaddes.ac.ir

  

  شماره تماس (در صورت تمایل)

  

  آدرس وب سایت یا وبلاگ

  

  سایر توضیحات ضروری

  عضو هیات علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشکده اقتصاد

  تاریخ تکمیل فرم

  92.5.19