معرفی گروه معرفی گروه مدیریت

  گروه آموزشی مدیریت صنعتی

  رشته مدیریت با گرایش صنعتی در سال 1376 تاسیس شده است 

  مدیر گروه مدیریت صنعتی : خانم ام هانی علیزاده

  تلفن :-44511860-011 داخلی 204

  تلفن مستقیم 44524313

  اعضای هیات علمی تمام وقت ونیمه وقت:

  1- آقای علیرضا کیمیایی

  2- آقای سید احسان میرانی انارمرزی

  تلفن4 -44511860 داخلی 205

  کارشناس رشته : آقای رادفر

  تلفن :-44511860-011 داخلی 322