معرفی گروه معرفی گروه زبان

  گروه آموزشی زبان انگلیسی

  گروه زبان انگلیسی دانشگاه علامه محدث نوری (ره) فعالیت‌های علمی و آموزشی خود را از سال 1384 شمسی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته مترجمی زبان انگلیسی آغاز کرد، از سال 1391 شمسی اقدام به گشایش مقطع کارشناسی ارشد (گرایش آموزش زبان انگلیسی) نمود.  این گروه در نظر دارد در آینده‌ای نزدیک، رشته مترجمی زبان انگلیسی را نیز در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد کند.

  کارشناسان مربوطه :

  کارشناس رشته مترجمی زبان: خانم خیری

  تلفن :-44511860-011 داخلی 322

  کارشناس رشته آموزش زبان: خانم قویدل

  تلفن:-44511860-011 داخلی 322

  : مدیران گروه زبان (کارشناسی و کارشناسی ارشد )

  مدیر گروه کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی: دکتر کریم شعبانی

  مدیر گروه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی: دکتر کریم شعبانی
.

  نام و نام خانوادگی :

  کریم شعبانی امیرآباد

  مرتبه علمی :

  استادیار

  ایمیل :

   Shabanikarim@gmail.com

  شماره تماس :

01144511860 داخلی 407

  مدیران محترم گروه زبان( کارشناسی و کارشناسی ارشد)

  مدیر محترم گروه کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی: آقای کریم شعبانی

  مدیر محترم گروه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی:آقای کریم شعبانی

  کارشناسان مربوطه:

  کارشناس رشته مترجمی زبان: خانم معصومه قویدل

  تلفن:4- 6211860 داخلی 200

  کارشناس رشته آموزش زبان: خانم خیری

  تلفن:4- 6211860 داخلی 330

  اعضای هیاًت علمی تمام وقت و نیمه وقت

  دکتر کریم شعبانی عضو هیاًت علمی تمام وقت

  خانم فاطمه تیموری عضو هیاًت علمی تمام وقت

  خانم آزاده غلامی نیا عضو هیاًت علمی تمام وقت

  دکتر امیر مرزبان عضو هیاًت علمی نیمه وقت