معرفی گروه معرفی گروه اقتصاد

  گروه آموزشی اقتصاد

 

 

  رشته علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بازرگانی در سال 1375 در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) تاسیس شده است ، همچنین درسال 1388 رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد دایرگردید. درحال حاضر تعداد دانشجویان اقتصاد بازرگانی 147 نفر و دانشجویان فعال در مقطع ارشد 41 نفر می باشند.

 

 

  اعضای هیات علمی تمام و نیمه وقت :

 

  1- آقای رضا ایزدی عضو هیات علمی تمام وقت

  2- آقای علیرضا شاطری امیری عضو هیات علمی تمام وقت

  3- آقای حسن عید محمد زاده عضو هیات علمی تمام وقت

  4- دکتر امیر منصور طهرانچیان عضو هیات علمی نیمه وقت

 

 

  مدیران محترم گروه اقتصاد : ( کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 

  مدیر محترم گروه کارشناسی اقتصاد: آقای رضا ایزدی

 

  تلفن: 6224313

  داخلی: 203

  Email: izadi . reza@gmail.com

  مدیر گروه کارشناسی ارشد: دکتر امیر منصور طهران چیان

  تلفن: 6211860

  داخلی: 203

 

  کارشناسان مربوطه :

 

  رشته کارشناسی اقتصاد: خانم قویدل

  تلفن : 6211860

  داخلی : 200

  رشته کارشناسی ارشد اقتصاد: خانم خیری

  تلفن: 6211860

  داخلی: 330