معرفی گروه معرفی گروه اقتصاد

  گروه آموزشی اقتصاد

 

 

  رشته علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بازرگانی در سال ۱۳۷۵ در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) تاسیس شده است ، همچنین درسال ۱۳۸۸ رشته علوم اقتصادی مقطع کارشناسی ارشد دایرگردید. درحال حاضر تعداد دانشجویان اقتصاد بازرگانی ۱۴۷ نفر و دانشجویان فعال در مقطع ارشد ۴۱ نفر می باشند.

 

 

  اعضای هیات علمی تمام و نیمه وقت :

 

  ۱- آقای رضا ایزدی عضو هیات علمی تمام وقت

  ۲- آقای علیرضا شاطری امیری عضو هیات علمی تمام وقت

  ۳- آقای حسن عید محمد زاده عضو هیات علمی تمام وقت

 

 

 

  مدیران محترم گروه اقتصاد : ( کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 

  مدیر محترم گروه کارشناسی اقتصاد: آقای رضا ایزدی

 

  تلفن: ۶۲۲۴۳۱۳

  داخلی: ۲۰۳

  Email: izadi . rezagmail.com

 

 

  کارشناسان مربوطه :

 

  رشته کارشناسی اقتصاد: خانم قویدل

  تلفن : ۶۲۱۱۸۶۰

  داخلی : ۲۰۰