معرفی گروه معرفی گروه حسابداری

  گروه آموزشی حسابداری

  رشته های آموزشی در گروه های حسابداری در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوره (ره) در سالهای به شرح ذیل تاسیس شده است

  1- رشته حسابداری در مقطع کارشناسی پیوسته در سال 1375

  2- رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ناپیوسته (علمی کاربردی)

  3- رشته حسابداری در مقطع کاردانی حسابداری بازرگانی در سال 1389

  4- رشته حسابداری در مقطع کاردانی پیوسته درسال 1382

  5- رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد درسال 1391

  اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت

  1- دکتر سید رضا رییس زاده عضو هیات علمی نیمه وقت

  2- دکتر عباسعلی پور آقاجان عضو هیات علمی نیمه وقت

  3- آقای فرامرز نیازی عضو هیات علمی تمام وقت

  4- خانم آیدا مهدوی عضو هیات علمی تمام وقت

  5- آقای مهران سلوری عضو هیات علمی تمام وقت

  مدیر گروه حسابداری : فرامرز نیازی

  NIAZI.FARAMARZ@GMAIL.com Email :

  تلفن :-44511860-011 داخلی 204

  کارشناس رشته : آقای رادفر

  تلفن :-44511860-011 داخلی 322

  کارشناس رشته دانشجویان ارشد: خانم قویدل تلفن :-44511860-011 داخلی 223