هیئت علمیآقای حسن عید محمد زاده

  به نام خدا

  

  

  

  

  نام و نام خانوادگی

  

  حسن عیدمحمدزاده

  پست سازمانی فعلی در دانشگاه

  عضو هیأت علمی

  آخرین مدرک تحصیلی

  

  کارشناسی ارشد

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

  

  تهران - دانشگاه تربیت مدرس

  تالیفات

  1-تئوری اقتصاد خرد (1) 2- مسائل تشریحی اقتصاد کلان (1و2) 3- حل مسائل اقتصاد خرد (1و2)

  مقالات بین المللی

  1. بررسی طبیین عوامل موثر بر هماهنگ سازی بین سازمانی
  2. نقش توریسم در استراتژی متغیرهای کلان اقتصادی ایران
  3. نقش گردشگری شهری در استراتژی توسعه صنعت توریسم در ایران
  4. شناسایی فرصت های مدیریت اسلامی در استراتژی توسعه صنعت توریسم ایران
  5. طبیین نقش سرمایه فکری نسبت بازده حقوق صاحبان سهمیه های شرکت های داروسازی با استفاده از منطق فاز

  مقالات داخلی

  1. ارزیابی کارایی شرکت های آب و فاضلاب شهری در بخش آب در استان های کشور با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی
  2. ارزیابی کارایی اقتصاد دانش با استفاده از مدل برنامه ریزی در ایران و کشورهای منطقه

  همایش های ملی

  

  

  

  1- همایش تولیدات صنایع غیر نفتی استان کرمان

  

  همایش های بین المللی

  

  

  1- همایش مدیریت بازاریابی بین المللی در بندر نوشهر

  سوابق اجرایی

  

  

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

  

  

  

  

  

  ایمیل کاری

  Hani_1344@yahoo.com

  شماره تماس (در صورت تمایل)

  09111256383

  آدرس وب سایت یا وبلاگ

  

  سایر توضیحات ضروری

  شماره تماس ضروری : 09305146383

  تاریخ تکمیل فرم

139/05/22