جشن 14 سالگی دانشگاه برگزاری مسابقات شطرنج دانشجویی

برگزاری مسابقات شطرنج دانشجویی در

موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)

 

- به همت هئیت شطرنج شهرستان نور و واحد تربیت بدنی موسسه و در اولین روز از هفته موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) و در آستانه میلاد علی بن موسی الرضا (ع) مسابقات شطرنج دانشجویی در این موسسه برگزار گردید.

- به گزارش روابط عمومی موسسه در این دوره مسابقات 40 نفر از دانشجویان به روش سوئیسی و در 5 دوره به رقابت پرداختند.

- در پایان شهاب کریمی زارع مقام اول رضا حقیقی مقام دوم محمد خسرو جردی مقام سوم این دوره از مسابقات نائل گردیدند.