هیئت علمیآقای سید رضا مازیار

  به نام خدا

 

  

  

  نام و نام خانوادگی

  

  سید رضا مازیار

  پست سازمانی فعلی در دانشگاه

  عضو هیئت علمی ، مسئول دفتر ارتباط با صنعت و کارشناس آمار

  آخرین مدرک تحصیلی

  

  کارشناسی ارشد سیستم­های اقتصادی و اجتماعی

  محل اخذ آخرین مدرک

  تحصیلی

  

  دانشگاه علم و صنعت تهران

  تالیفات

  

  ----------------

  

  

  

  مقالات بین المللی

  

  

  ----------------

  

  

  

  

  

  

  مقالات داخلی

  

  

  ----------------

  

  

  

  

  کنفرانس ها

  

  

  -----------------

  

  

  

  

  سوابق اجرایی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توضیح مختصر از واحد سازمانی زیر مجموعه

  

  

  

  

  

  دفتر ارتباط با صنعت در نظر دارد با همکاری اساتید و دانشجویان موسسه آموزشی علامه محدث نوری اهداف زیر را پیگیری کند:

  

 تعامل با سازمان­ها، مراکز صنعتی بیرونی و دریافت نیازها و مشکلات تحقیقات آنان و ارائه راه حل

 برگزاری جلسات و نشست مشترک با سازمان ­ ها، نهادها، صنایع و ... در راستای ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت و زمینه سازی عقد تفاهم­نامه

 تشکیل بانک اطلاعاتی از نیازهای صنعت

 برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضاء هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی کشور

 همکاری در جهت برگزاری دوره ­ ها و کارگاه ­ های آموزشی و کلاس ­ های آموزش نرم افزار برای کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی

 ساماندهی فعالیت ­ های پژوهشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی و کمک به معرفی این فعالیت ­ ها

 اطلاع رسانی مستمر فراخوان ­ های پژوهشی سازمانها و واحدهای صنعتی

 همکاری برای جایابی دانشجویان جهت انجام کارآموزی در صنعت و دستگاههای اجرایی

  

  

  ایمیل کاری

  Reza.maziar@yahoo.com

  شماره تماس (در صورت تمایل)

  

  آدرس وب سایت یا وبلاگ

  

  سایر توضیحات ضروری

  

  تاریخ تکمیل فرم

  19/ 6/1392