روابط عمومیایستگاه هم خونه ای در موسسه

 

  همزمان با ورود دانشجویان جدیدالورود برگزار شد :

 

 

  نمایشگاه دستاوردهای بسیج دانشجویی و ایستگاه هم خونه ای در موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)

  

  با آغاز سال تحصیلی جدید و در ایام ثبت نام دانشجویان جدید الورود توسط بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) و در حرکتی ابتکاری ایستگاهی را در قالب ایستگاه هم خونه ای برای راهنمایی دانشجویانی که از شهرهای دیگر وارد شهر نور شدند و با مشکل منزل مواجه هستند برقرار نمودند.

  به گزارش روابط عمومی موسسه در این غرفه هم چنین آخرین دستاوردهای بسیج دانشجویی و تقویم اجرایی برگزاری برنامه های مختلف بسیج به معرض نمایش در آمده بود.

AWT IMAGE

 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

  روابط عمومی موسسه