امور پژوهشیفراخوان شرکت در کارگاه آموزشی SPSS

AWT IMAGE  به مناسبت هفته پزوهش انجمن علمی گروه مترجمی زبان برگزار میکند

  کارگاه آموزشی SPSS

 

 تاریخ و ساعت برگزاری گروه ها به شرح ذیل میباشد:

 گروه  1 : روز پنج شنبه مورخ 21/9/1392 در ساعت های : 8-10   و   10-12     و  1-3     و   3-5 
گروه 2  : روز جمعه  22/9/1392 در ساعت های : 8- 10      و    10-12     و      1-3       و    3-5

 هزینه شرگت در کارگاه:

 1. دانشجویان ارشد موسسه (رایگان)

  2. کارمندان موسسه (25000 تومان)

  3. متقاضیان آزاد (50000 تومان)

پرداخت هزینه از طریق پرداخت الکترونیک در لینک زیر انجام میگیرد

مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه به پایان رسیده است

لطفا پرینت شماره پیگیری را در روز برگزاری کارگاه به همراه داشته و به مسئول برگزاری تحویل نمایید.

دانشجویان ارشد میبایست  پرینت شماره پیگیری  را با کپی کارت دانشجویی را در روز برگزاری کارگاه به همراه داشته و به مسئول برگزاری تحویل نمایید.