مدیریت امور پژوهشی معرفی مدیریت امور پژوهشی

  مدیریت امور پژوهشی

  همزمان با رشد روزافزون تولید علم در کشور و با الهام از رسالت علمی موسسه ، مدیریت امور پژوهشی با هدف ایجاد فضایی علمی و مشوق ، نظارت و توانمندسازی فعالیتهای پژوهشی اعضای محترم هیات علمی سعی دارد بستری مناسب برای شکوفایی و توسعه علمی در سطح موسسه و کشور فراهم کند. این واحد با استعانت از پروردگار متعال و با همیاری اعضای هیات علمی بر آن است تا گامی شایسته در نهادینه کردن فرهنگ پژوهش ، تشویق و ترغیب مستمر فعالیتهای پژوهشی ، تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت، مبادله یافته های علمی و پژوهشی با نهادها و سازمانها و پیشبرد اهداف پژوهشی دانشگاه بردارد.

  مدیریت پژوهشی ضمن انجام امور محوله از پیشنهادات و راهکارهای سازنده محققین دلسوز و صاحب نظر در قالب سیاستهای دانشگاه صمیمانه استقبال می کند.

  اهم وظایف این واحد عبارتند از:

  · تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های امور پژوهشی و ارائه آنها به شورای پژوهشی جهت تصویب و اجرا

  · پیگیری امور مربوط به طرح های تحقیقاتی

  · ثبت و مدیریت اطلاعات و فعالیتهای پژوهشی دانشگاه

  · اطلاع رسانی علمی در خصوص پایگاه های منابع علمی معتبر ، کنفرانس های داخلی و خارجی در حوزه های مربوط و ... به اساتید و دانشجویان

  · انجام هماهنگی های لازم در برگزاری نمایشگاه های تخصصی به مناسبت های مختلف

  · برگزاری مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران نمونه

  · برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی با همکاری گروههای اموزشی

  · پیگیری نحوه پرداخت حق تالیف مقالات چاپ شده توسط اعضای هیات علمی طبق بخشنامه های موجود

  · بررسی امور مربوط به اعطای فرصتهای مطالعاتی ( Sabbatical Leave ) و اعتبار پژوهشی ( Grant ) به اعضای هیات علمی

  · اداره امور مربوط به کتابخانه و سایت

  · انجام امور مربوط به چاپ و انتشار مجلات و کتاب به نام دانشگاه

 

  دفتر ارتباط با صنعت

  اهداف دفتر ارتباط با صنعت:

  · تعامل با سازمان­ها، مراکز صنعتی بیرونی و دریافت نیازها و مشکلات تحقیقات آنان و ارائه راه حل

  · برگزاری جلسات و نشست مشترک با سازمان­ها، نهادها، صنایع و ... در راستای ایجاد ارتباط بیشتر بین دانشگاه و صنعت و زمینه سازی عقد تفاهم­نامه

  · تشکیل بانک اطلاعاتی از نیازهای صنعت

  · برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضاء هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی کشور

  · همکاری در جهت برگزاری دوره­ها و کارگاه­های آموزشی و کلاس­های آموزش نرم افزار برای کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی

  · ساماندهی فعالیت­های پژوهشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی و کمک به معرفی این فعالیت­ها

  · اطلاع رسانی مستمر فراخوان­های پژوهشی سازمانها و واحدهای صنعتی

  · همکاری برای جایابی دانشجویان جهت انجام کارآموزی در صنعت و دستگاههای اجرایی