تقویم آموزشی تقویم آموزشی نیمسال دوم 93- 92

  باسمه تعالی

  تقویم آموزشی نیمسال دوم 93- 92

  دانشگاه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)

 

  ثبت نام به ترتیب مقاطع و ورودی ها

  28/10/92 الی 3/11/92

  ثبت نام با تاخیر(کلیه مقاطع و ورودی ها)

  جمعه و شنبه 4 و 5/11/92

  حذف و اضافه به ترتیب مقاطع و ورودی ها

  23/11/92 لغایت 25/11/92

  شروع کلاس ها(کلیه مقاطع و ورودی ها)

 

  12/11/92

 

  پایان کلاس(کلیه مقاطع و ورودی ها)

  16/3/93

  شرو ع امتحان(کلیه مقاطع و ورودی ها)

  24/3/93

 

 

  مهندس شهریار تمندانی

  سرپرست معاونت آموزشی